Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar Diangkat Menjadi Advokat

Sumber Foto : KlikLegal.com

Hai sahabat yuridisID, mana suaranya yang ingin menjadi Advokat?? Nah, pagi ini yuridisID akan memberikan info apa saja persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat khususnya di Indonesia. Berikut persyaratannya :

a. Warga negara tinggal di Indonesia.

b. Bertempat tinggal di Indonesia.

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.

f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus di kantor Advokat.

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

i. Berperilaku baik,jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Itulah syarat-syarat untuk menjadi Advokat, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat Pagi 🙂

Sumber : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Anda mungkin juga berminat