Permohonan Pengesahan Anak

Kategori                                              : Penetapan

Nomor Register Perkara                      : 191 K/Pdt/1973

Tanggal Putusan                                  : 2 Juli 1973

 

Kaidah Hukum:

Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri

Anda mungkin juga berminat