Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Detail Peraturan

Jenis : Peraturan Menteri
Nomor : 2
Tahun : 2021
Judul : Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Berlaku Tanggal : 15 Februari 2021

 

Permen_2_2021
Anda mungkin juga berminat