Pasal 490 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 490 :

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,-, dihukum:

1e. barangsiapa mengacuhkan binatang kepada manusia atau kepada binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau dimuati barang ;

2e. barangsiapa tidak mencegah binatang, yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau gerobak atau yang dimuati barang;

3e. barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya ;

4e. barangsiapa yang memelihara binatang buas yang berbahaya, dengan tidak memberitahukan hal itu kepada kepala polisi atau kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu, atau yang tiada mencukupi peraturan tentang itu yang diberikan oleh pembesar atau pegawai negeri. (KUHP 45,92)

Demikian isi dari Pasal 490 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 490 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Anda mungkin juga berminat