Pasal 254 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 254 KUHP

Dihukum penjara selama-lamanya enam tahun:

1e. barangsiapa menaruhkan pada barang2 yang terbuat dari emas atau perak, materai kenegaraan yang palsu atau tanda sipembuat yang dikehendaki undang2 atau memalsukan yang asli, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang2 itu seolah-olah merek atau tanda yang ditaruhkan itu asli dan tidak palsu ;

2e. barangsiapa dengan maksud serupa itu juga menaruhkan merek atau tanda pada barang yang tersebut dengan melawan hak, memakai cap yang asli ;

3. barangsiapa memasang, menambah atau memindahkan merek negara yang asli atau tanda pembuat yang dikehendaki oleh undang-undang didalam, pada atau atas lain2 barang-barang yang terbikin dari emas atau perak, selainnya dari pada yang mula-mulanya di bubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah-olah merek atau tanda itu dari mula-mulanya ditaruhkan pada barang itu. (K.U.H.P. 35, 64-2, 256 s, 262, 486, 519).

Demikian isi dari Pasal 254 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 254 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Anda mungkin juga berminat