Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Demikian isi dari Pasal 244 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Anda mungkin juga berminat