Pasal 234 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 234

  • Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (3) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap rnenerima putusan.
  • Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Demikian isi dari Pasal 234 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 234 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Anda mungkin juga berminat