Pasal 213 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 213

 

Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dihukum :

1e. penjara selama-lamanya lima tahun, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka;

2e. penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, kalau menyebabkan luka berat. (K.U.H.P. 90)

3e. penjara selama-lamanya dua belas tahun, kalau menyebabkan mati orangnya (K.U.H.P. 215, 487)

Demikian isi dari Pasal 213 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 213 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Anda mungkin juga berminat