Pasal 19 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

 

Pasal 19

  • Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
  • Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Demikian isi dari Pasal 19 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 19 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Anda mungkin juga berminat