Pasal 1821 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1821

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi
orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat
dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup
umur.

Demikian isi dari Pasal 1821 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 1821 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat