Pasal 173 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 173

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya
terdakwa, untuk itu Ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu
pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua
hal pada waktu ia tidãk hadir.

Demikian isi dari Pasal 173 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 173 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Anda mungkin juga berminat