Pasal 146 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 146

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan mencerai-beraikan persidangan Badan pembuat undang-undang, Pemerintahan atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau atas kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir ketua atau seorang anggauta dari persidangan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Demikian isi dari Pasal 146 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 146 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Anda mungkin juga berminat