Pasal 130 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 130

Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama
seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada
isterinya atau kepada para ahli waris si isteri.

Demikian isi dari Pasal 130 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 130 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat