Pasal 129 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 129

Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu,
beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat
atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari
suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir
secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Demikian isi dari Pasal 129 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 129 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat