Pasal 124 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 124

DaIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga
atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk
diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka
tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Demikian isi dari Pasal 124 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 124 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Anda mungkin juga berminat