Pasal 115 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 115

Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih
daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si isteri itu sendiri.

Demikian isi dari Pasal 115 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 115 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

 

Anda mungkin juga berminat