Pasal 1134 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1134 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Demikian isi dari Pasal 1134 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 1134 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat