Mengurangi tuntutan dalam Gugatan

Kategori                                              : Surat Gugatan

Nomor Register Perkara                      : 1175 K/Sip/1971

Tanggal Putusan                                  : 8 April 1971

 

Kaidah Hukum:

Pengurangan tuntutan (petitum) dalam peridangan adalah diperkenankan

Anda mungkin juga berminat