Isi/Bunyi Pasal 869 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 869

Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah nengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.

Demikian isi dari Pasal 869 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Sumber : Pasal 869 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

 

Anda mungkin juga berminat