Isi/Bunyi Pasal 515 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 515

(1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 750,–. Dihukum :

1e. Barangsiapa pada waktu pindah dari sebuah desa atau kampung tempat tinggalnya, lalai memberitahukan lebih dahulu tentang kepindahannya kepada pembesar yang berkuasa, dengan menerangkan tempat baharu yang akan ditinggalinya;

2e. Barangsiapa setelah tinggal tetap dalam sebuah kota, desa atau kampung lalai memberitahukan hal itu didalam 14 hari kepada pembesar yang berkuasa, dengan menerangkan nama, nama kecil dan pekerjaannya, demikian pula tempat yang asal

(2) Peraturan dalam ayat pertama tidak berlaku bagi kepindahan dan terus tetap tinggal diam dalam tempat atau haminte itu juga.

Demikian isi dari Pasal 515 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Sumber : Pasal 515 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Anda mungkin juga berminat