Isi/Bunyi Pasal 400 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 400

Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan dihukum barangsiapa yang mengurangi dengan penipuan terhadap hak orang yang mengutangkan:

1e. dalam hal menyerahkan harta bendanya menurut hukum, dalam hal jatuh palit atau dalam hal penyelesaian urusan perniagaan atau jika dapat disangka lebih dulu salah suatu hal itu akan terjadi dan kemudian hari betul penyerahan harta benda, jatuh (palit) atau penyelesaian urusan perniagaan itu terjadi, maka ia melarikan sesuatu barang dari harta benda itu, atau menerima bayaran, baik dari piutang, yang belum dapat ditagih, maupun dari utang yang sudah dapat ditagih, dalam hal yang tersebut kemudian, jika di ketahuinya bahwa jatuhnya palit atau penyelesaian urusan perniagaan orang yang menguntungkan telah dituntut, atau oleh sebab mufakat dengan orang yang berutang itu;

2e. pada waktu pemeriksaan piutang dalam hal menyerahkan harta benda menurt hukum, jatuh palit atau penyelesaian urursan perniagaan, menerangkan dengan justa sesuatu penagihan yang sebenarnya tidak ada, atau membesar-besarkan jumlah piutang yang betul ada. (K.U.H.P. 35, 43, 397-1e, 399-1e, 405, 486).

Demikian isi dari Pasal 400 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Sumber : Pasal 400 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

 

Anda mungkin juga berminat