Isi/Bunyi Pasal 377 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 377

Boleh mempermaafkan diri dari perwalian :

1e. mereka yang dalam melakukan Jawatan Negara berada di luar Indonesia;

2e. anggota-anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya;

3e. mereka yang melakukan jawatan umum di luar keresidenan mereka ataupun merekalah, yang karena jawatan ini diwajibkan pergi ke luar keresidenan pada saat-saat tertentu;

Orang-orang tersebut dalam nomor-nomor yang lalu boleh meminta supaya dilepas dari perwalian apabila alasan-alasan tertera didalamnya, timbul setelah angkatan mereka;

4e. mereka yang telah mencapai umur genap enam puluh tahun; jika mereka diangkat sebelumnya, maka bolehlah mereka meminta supaya dilepas dari perwalian, setelah berumur enam puluh lima tahun;

5e. mereka yang terganggu oleh sesuatu penyakit atau kesusahan yang berat dan cukup terbukti;

Mereka terakhir boleh meminta dilepas, jika penyakit atau kesusahan itu timbul setelah angkatan mereka sebagai wali;

6e. mereka yang diserahi tugas memangku dua perwalian, sedangkan mereka sendiri mempunyai anak-anak;

8e. mereka yang pada hari pengangkatan mempunyai anak sah lima atau lebih;

9e. orang-orang perempuan.

Orang perempuan yang dalam keadaan tak bersuami telah menerima suatu perwalian, boleh meminta supaya dilepas, apabila ia kawin.

10e. mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang belum dewasa, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dimana perwalian itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Si bapak dan si ibu tak boleh meminta supaya dilepas dari perkawinan anak-anak mereka sendiri karena salah satu alasan tersebut di atas.

Demikian isi dari Pasal 377 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 377 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat