Isi/Bunyi Pasal 332 b KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 332 b

Perempuan bersuami tak boleh menerima perwalian itu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suaminya. 

Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau, apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermulai, seperti pun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari Hakim telah menerima perwalian itu, maka si wali perempuan bersuami atau tak bersuami, berhak melakukan segala tindak perdata berkenan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan apapun juga dan atas tindakan-tindakan itu pun bertanggungjawab pula.

Perintah akan perwalian kepada suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga amal, memberikan kekuatan hukum kepada ikatan perjanjian-perjaniian si perempuan bersuami itu selaku pengurus daripada perwalian tersebut dengan tak memerlukan bantuan atau pemberian kuasa dari suaminya.

Demikian isi dari Pasal 332 b KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 332 b KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat