Isi/Bunyi Pasal 285 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 285

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan  tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan.

Demikian isi dari Pasal 285 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257.

Sumber : Pasal 285 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Anda mungkin juga berminat