Isi/Bunyi Pasal 1639 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pasal 1639

Jika tidak ada janji2 khusus cara2nya mengurus, harus diindahkan aturan2 yang berikut :

1o para sekutu dianggap secara bertimbal balik telah memberikan kuasa upaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya.

Apa yang dilakukan oleh masing2 sekutu juga mengikat untuk bagiannya sekutu2 yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka dengan tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup.

2o masing2 sekutu diperbolehkan memakai barang2 kepunyaannya persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang2 itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka.

3o masing2 sekutu berhak mewajibkan sekutu2 lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang2 kepunyaan persekutuan.

4o tidak seorang sekutupun tanpa izinnya pesero2 lainnya, boleh membuat hal2 yang baru, kepada benda2 tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal2 itu menguntungkan persekutuan.

Demikian isi dari Pasal 1639 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Salam Yuridis.ID

Untuk informasi konsultasi, kerjasama promosi berbayar (iklan) dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257

Sumber : Pasal 1639 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)      

Anda mungkin juga berminat