{"uid":"F8BA349B-96DF-4A46-870F-21FC3E931B24_1619684408509","source":"other","origin":"unknown"}

Intisari Hukum Perikatan Adat

 

 

 

Deskripsi

Judul Buku          : Intisari Hukum Perikatan Adat

Penulis                : Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A.

Tahun Terbit       : 1986

Penerbit              : Ghalia Indonesia

Jumlah Hlm        : 78

Kategori             : Hukum Perikatan Adat

Sumber              : Perpustakaan Kantor Hukum Irawan Harahap

Anda mungkin juga berminat