Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Rumah Susun

Sumber Foto : kompas.com

Persyaratan

 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
 3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan,
  yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 5. Sertipikat asli
 6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan
  atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan
  diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 7. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama Instansi atau
  untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

Waktu

7 (tujuh) hari

Keterangan

Formulir permohonan memuat:

 1. Identitas diri
 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
 3. Pernyataan tanah tidak sengketa
 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Sumber : Bpn.go.id

Anda mungkin juga berminat