3 Jalan Untuk Melaksanakan Pembaharuan Utang

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :

  • Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru, guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
  • Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
  • apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap  siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Nah itulah 3 jalan dalam pembaharuan utang, semoga bermanfaat, Happy Friday 🙂

Sumber : Pasal 1413 KUH Perdata

 

Anda mungkin juga berminat